Twój wybór: Umowa na 24 miesiące

Bez testu Bez okresu testowego
Z testem Po okresie testowym
Cena bez okresu testowego
Cena po okresie testowym

  Zamów teraz

  Wypełnij poniższy formularz w kilku łatwych krokach

  • 01. Twoje dane
  • 02. Dodatkowe dokumenty

  Adres prawny (rejestracji firmy):
   
  Użytkownik (Jeśli inny) Prosimy o podanie adresu biura firmy w przypadku gdy jest inny niż adres rejestrowy
   
  Adres do wysyłki faktur Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy nie chcesz otrzymywać faktury za pośrednictwem e-mail lub jeśli żądany adres wysyłki różni się od adresu prawnego (rejestracji firmy).
  Imię i nazwisko osoby podpisującej umowy:

  *Pola wymagane

  Potwierdzenie kontaktowego numeru telefonu do firmy (umowa z operatorem lub ostatnia faktura ze wskazanym na niej danym numerem telefonu).*
  OCP – aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (krajowe i/lub międzynarodowe – skan oryginału, wszystkie strony).*
  Inne dokumenty (opcjonalnie)
  Akceptowane formaty plików: Word, Open Office, PDF, JPG. Wielkość: do 5MB
  Jeżeli dodanie któregoś z powyższych dokumentów nie jest możliwe, prosimy o kontakt e-mailowy z przedstawicielem Działu Sprzedaży:
  OCP – aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (krajowe i/lub międzynarodowe – skan oryginału, wszystkie strony).
  Potwierdzenie kontaktowego numeru telefonu do firmy (umowa z operatorem lub ostatnia faktura ze wskazanym na niej danym numerem telefonu).
  Akceptowane formaty plików: Word, Open Office, PDF, JPG. Wielkość: do 5MB
  Jeżeli dodanie któregoś z powyższych dokumentów nie jest możliwe, prosimy o kontakt e-mailowy z przedstawicielem Działu Sprzedaży:
  Podgląd umowy ⇩
  Uwaga: Jest to wersja poglądowa dokumentu

  Umowa Licencyjna

  TIMOCOM ID
  Dane klienta

  Partner umowy (Płatnik rachunku)

  NIP:
  tel.

  Dane dotyczące użytkowania (jeśli różne od partnera umowy)  Dane dotyczące wysyłki faktur (wybierz jeden z dwóch wariantów)
  adres email do cyfrowej wysyłki faktur

  Adres korespondencyjny do wysyłki faktur w formie papierowej (należy wypełnić tylko wtedy, gdy nie chcesz otrzymywać faktury za pośrednictwem e-mail lub jeśli żądany adres wysyłki różni się od adresu podanego podczas zawarcia umowy).

  Wybór pakietu
  Abonament ryczałtowy TIMOCOM
  ilość wliczonych TIMOCOM Accounts:
  Wraz z licencją: 1
  - Smart App Trasa i koszty
  - Smart App Tracking
  • Rozpoczęcie okresu rozliczeniowego:
  Opłata standardowa Opłata uzgodniona
  Abonament miesięczny
  Opłata standardowa Opłata uzgodniona
  Jednorazowa ryczałtowa opłata aktywacyjna 299,00 € 125,00
  Warunki płatności
  Miesięcznie Kwartalnie Półrocznie Rocznie

  Przekaz bankowy (Jeśli to możliwe, prosimy o korzystanie ze standardowego przekazu SEPA).
  Partner umowy (Data / Pieczątka / Podpis)  TIMOCOM GmbH
  Niniejsza umowa jest ważna również bez podpisu ze strony TIMOCOM


  Niniejszym potwierdzamy/y zgodność moich/naszych danych i akceptuję/akceptujemy aktualnie obowiązujące Ogólne Warunki Użytkowania (dostępne pod adresem https://www.timocom.pl/OWU).

  TIMOCOM GmbH - Timocom Platz 1 - DE-40699 Erkrath - Tel. +48 71 737 25 04 - Fax +48 71 737 25 01

  Wysłanie formularza oznacza akceptację Ogólnych Warunków Użytkowania. Nie powoduje to powstania żadnych kosztów.

  • 1 stanowisko (w cenie)
  • Jednorazowa opłata aktywacyjna 299
  • Jednorazowa opłata aktywacyjna 299 74.75
  • Do 4 tygodni za darmo 
  189,90

  tylko 78,06

  netto miesięcznie